Projectmanagement

Projectmanagement is van belang wanneer u en uw medewerkers voor langere tijd werkzaamheden uitvoeren. Het in de gaten houden van de gemaakte uren, tijdige termijnfacturatie maar vooral activiteitsregistratie, planning en fasering zijn daarbij onmisbaar. Voor projecten in het MKB zijn 'grotere' project management tools zoals Microsoft Project vaak te uitgebreid en deze bieden geen integratie met uw interne urencontrole of facturatie.

Soluta biedt u de mogelijkheid om te werken met projecten, ook als projectwerkzaamheden geen dagelijkse taak zijn voor uw medewerkers. Deelnemers aan een project, kunnen alle werkzaamheden binnen dat project bijhouden in Soluta. De voordelen hiervan zijn o.a. direct inzicht in project voortgang, inzage hoeveel uur projecten van de dagelijkse werkzaamheden innemen, directe oplevering van projectstaat aan de opdrachtgever, en meer.

Technoberg adviseert bij gebruik van de Tickets module over te gaan op de Projectmanagement module wanneer de totale ticketwerkzaamheden doorgaans meer dan één werkdag innemen.

De projectmanagement module is beschikbaar in Soluta 1.0 maar nog in actieve ontwikkeling voor Soluta 2.0. Neem contact op over de mogelijkheden.


  •   Voortgang volgen
  •   Effectief samenwerken
  •   Één urenstaat
  •   Uren- en kostenbeheersing
  •   Projectfasering inrichten
  •   Eenvoudig rapportages inzien
Pakketten

Modules

U heeft zelf de keuze in de functionaliteiten die u wel of niet wilt gebruiken. Deze functionaliteiten komen als modules. Zo betaalt u nooit voor software met opties die u niet gebruikt. Daarnaast is onze vaste set van modules in de meeste gevallen toereikend voor uw bedrijf.

Zie ook 'Wat is Soluta?'