Servicemanagement

Als uw bedrijf periodieke werkzaamheden uitvoert, kunt u dat met de Servicemanagement module vastleggen. Zo kunt u bijvoorbeeld iedere maand bijhouden welke acties er zijn uitgevoerd en of de controlewerkzaamheden succesvol waren of nadere actie vereisen.

Servicemanagement werkt standaard op maandelijkse basis maar kan periodiek worden ingesteld. Op basis van de vastgelegde resultaten kunt u eenvoudige een maandstaat bekijken en langetermijn-rapportages opbouwen.

Technoberg raadt naast de Servicemanagement module, ook de Tickets module aan voor servicedesks en buitendiensten.


  •   Periodieke werkzaamheden
  •   Objecten voor meerdere relaties
  •   Procedures en handelingen
  •   Documentatie per handeling
  •   Terugkijken en vooruitboeken
  •   Werken volgens standaarden
  •   Waarschuwingen in 1 oogopslag
  •   Verantwoordelijkheden inzien
Pakketten

Modules

U heeft zelf de keuze in de functionaliteiten die u wel of niet wilt gebruiken. Deze functionaliteiten komen als modules. Zo betaalt u nooit voor software met opties die u niet gebruikt. Daarnaast is onze vaste set van modules in de meeste gevallen toereikend voor uw bedrijf.

Zie ook 'Wat is Soluta?'